Uniogen

Uniogen Oy - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Uniogen Oy - Decisions of the Extraordinary General Meeting

Uniogen Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.2.2024 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään suunnatuista osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Edellä mainitut valtuutukset ovat voimassa 31.12.2024 saakka. Valtuutukset eivät kumoa muita yhtiön osakkeenomistajien hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia. Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Uniogen Oy

Extraordinary General Meeting of February 19, 2024 decided to approve the proposal of the Board of Directors to grant the Board of Directors an authorization to resolve on directed share issuances in one or several instalments.

Additionally, Extraordinary General Meeting decided to approve the proposal of the Board of Directors to grant the Board of Directors an authorization to decide on issuances of options and/or special rights as referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act, in one or more installments.

The abovementioned authorizations shall be valid until 31 December 2024. The authorizations do not revoke any previous authorizations granted by the Company’s shareholders to the Board of Directors. All the decisions were made unanimously.

Uniogen Oy